Teamwork with your dog(s).
(Teamwork met je honden.)

Veel honden dringen op eenvoudige wijze door tot de psyche van de mens. De hond voelt en ziet onze gemoedstoestand feilloos. Hij kent onze vreugde, verdriet en ‘voelt’ met ons mee. Honden oordelen en veroordelen niet; hij of zij is slechts een onvoorwaardelijke vriend(in).

Maar helaas gaat de onvoorwaardelijkheid of gewoon het plichtsbesef vanuit de mens maar al te vaak heel gemakkelijk verloren indien de hond om wat voor reden dan ook, niet voldoet aan de door de mens gestelde eisen.

Veel mensen verwachten dat de hond zich vanaf het moment dat hij/zij het eerste pootje over de drempel zet zich zal aanpassen aan de door de mens gecreëerde situatie en dat hij/zij zich bovendien onophoudelijk probleemloos zal blijven aanpassen aan veranderingen in woon-werk en gezinssituaties.

Vaak ook nog zonder enig inlevingsvermogen in de psyche van de hond!

Maar zelfs voor een jonge pup afkomstig van een ‘goede’ fokker is het afscheid van de voor hem/haar vertrouwde omgeving, het gescheiden worden van nest en soortgenootjes een erg traumatische ervaring. Veel mensen kunnen niet wachten tot ze de door hun ‘bestelde’ pup mogen afhalen maar gelooft u; de onwetende pups zijn op de dag vaak een stuk minder gelukkig. Zelfs al heeft u het beste met zo’n diertje voor!

Zo’n pup verdient begrip en inlevingsvermogen. Geen eenzaam bestaan in een bench, noch om te worden voortgesleept aan een riempje of om als levend speelgoed voor de kinderen te worden bezien. In een bench zal het niet leren dat uw huisraad geen kauwstaafje is en ook niet kunnen voelen dat zijn/haar liefde uw hart sneller doet doen kloppen.

Geleidelijke gewenning, goede socialisatie, liefde en inzicht in het gedrag van uw hond kunnen latere problemen voorkomen. Door nalatigheid van de mens lopen mens-hond relaties nog veel te vaak fout. En dat terwijl de oplossing vaak erg simpel en voor de hand liggend is.

Helaas voelt de mens zich graag en als vanzelfsprekend superieur aan de hond en heeft dan niet de gave noch de bereidheid om naar de hond te luisteren, te kijken en te voelen! Kortom; de hond ruimt om voor hem/haar onbegrijpelijke redenen het veld, moet op zoek naar een nieuw mens of in het meest verschrikkelijke en onrechtvaardigste geval gewoon maar worden doodgemaakt!

Wanneer u als mens uw hart en huis openstelt voor een hond of dit nu “een pup, tweede-derde of zelfs een meerdere kans hond is”, is het noodzakelijk dat u naar zijn/haar verhaal ‘luistert’. En daarmee bedoelen wij niet de historie van het dier zoals u die van eerdere eigenaren meekrijgt. Ook kunt u er bij een pup niet simpelweg van uitgaan dat de rasgebonden eigenschappen tevens het karakter van uw hond zullen bepalen en vergeet niet dat de rasgebonden eigenschappen begrip en begeleiding nodig hebben.

Door de jaren heen werden wij geconfronteerd met onnoemelijk veel van deze beschadigde hondenzieltjes en gekrenkte hondenlijfjes. Dit alles in de letterlijke zin van het woord. Gelukkig hebben al die vaak schokkende confrontaties er wel toe geleid dat wij mochten leren dat ook al deze zieltjes kunnen helen. Het bieden van liefde, inlevingsvermogen, begrip, geborgenheid en veiligheid, verricht wonderen. Een afgeschafte hondenvriend(in) heeft onmiskenbaar schade opgelopen. Hij/zij is immers afkomstig uit een stukgelopen mens/hond relatie. Ook met voormalige zwerfhonden en vondelingen is dit het geval. Zonder uitzondering kennen zij een verleden wat absoluut hondonvriendelijk was en/of waarin ze de broodnodige ingrediënten voor een solide hondenbasis moesten missen. En altijd was direct of indirect de mens de veroorzaker van het geleden leed en de doorstane ontberingen. Mentale en fysieke schade zijn daarvan het rechtstreekse gevolg.

Maar wat wij ons pas na jaren daadwerkelijk realiseerden was dat geheelde zieltjes anderen kunnen helen. Ze helpen elkaar als vanzelfsprekend over alle op het eerste zicht onoverkomelijke drempels heen. Wij hebben jarenlang gekeken, geluisterd en genoten. We hebben met ze meegevoeld en uiteindelijk begrepen. Lichamen kunnen voelen, harten kunnen spreken!

Onze honden en wij spreken voor een groot gedeelte dezelfde taal: hondentaal!

Een taal die alleen van honden te leren is.

Met de introductie van deze workshops willen wij u in woord en beeld deelgenoot maken van alles wat wij van onze honden mochten leren. Li Kyriakou en Els Adams stellen het één en ander voor u samen maar de honden uit hun beider roedels zijn echter de ervaringsdeskundigen!
Communiceren met honden….., een overweldigende ervaring.


Workshop
Team work with your dog.
(Teamwork met je honden.)

Doel workshop
Leren communiceren van en met honden om als team samen te werken een verbondschap aan te gaan en (bl)afspraken te kunnen maken waardoor de mens/ hond relatie harmonieus, respect- en liefdevol zal verlopen.

Van onze gezamenlijke roedels, op dit moment zijn dat 21 honden leert men de taal van de hond en hoe de hond mensentaal kan aanleren. Men leert met hen communiceren zoals honden dat onderling in een honden en mensen roedel doen. Alle honden hebben een verleden van mentale en fysieke mishandeling en zijn kruisingen en rassen van York tot Sint Bernard en alles wat men daar tussen kan bedenken.

Men zal het onderstaande geheel van deze 21 honden in praktijk leren.

Mentaal: emoties, sociale vaardigheden en denken
Non verbaal: gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding
Verbaal: de verschillende tonaties van de stem in verschillende situaties
Fysiek: hormoon huishouding

Wanneer men de praktijk gerichte kennis heeft zal men met hen kunnen communiceren om met één of meerdere honden in teamverband te kunnen werken.
Tevens leert men de hond fysiek te beïnvloeden door het toepassen van diverse massages en lichte aanrakingen of touches zoals deze ook genoemd worden. De honden leren zo te ontspannen in diverse situaties, de band tussen hond en mens word versterkt waardoor hond en mens nog beter van elkaar honden en mensentaal kunnen leren.

Voor wie is de workshop.
De workshop is voor iedereen die met een hond of honden te maken heeft.
Dit kunnen honden zijn die problemen hebben binnen de maatschappij. Wat dus eigenlijk geen probleemhond is, de hond heeft gewoon niet geleerd om in de maatschappij te functioneren.
Maar ook iedereen die met honden werkt of in de nabije toekomst een hond als onvoorwaardelijke vriend of vriendin zal willen krijgen. En natuurlijk iedereen die één of meerdere honden heeft en alles van hun taal en hun gedrag willen weten. Wanneer de mens eenmaal de taal van de hond heeft geleerd heeft dan is deze in staat probleemgedrag van de hond om te buigen, op te lossen en te voorkomen.

Het leren van zoveel verschillende honden met een eveneens zo veel verschillende achtergronden zal u de mogelijkheid geven te communiceren met uw eigen hond en de vele honden in uw omgeving of op de hondenschool waar u les geeft en waar u als gedragstherapeut mee te maken krijgt.

Het team werken houdt in dat je één wordt met je hond.


De eerstvolgende workshop wordt gegeven in januari 2008 de kosten bedragen € 225,00 per persoon. Maximale deelname; 7 personen. De workshop wordt gegeven door de honden en 2 menselijke begeleiders. De volledige opbrengst van de workshops gaat naar de stichting www.dierenproject.nl .

De workshops worden gegeven bij de stichting Dier en Project in Nederland.
Voor de juiste data’s en/of het opgeven voor de workshop kunt u contact opnemen met:

Els Adams
Stichting Dier en Project
Dennestraat 9
4709 PR Nispen
Nederland
Tel : (0031) 0165-366630
Email: info@dierenproject.nl of elsadams@xs4all.nl

Of

Li Kyriakou
Rue Saint Donat 25
6987 Devantave
België
Tel : (0032)084-456932
E-mail : domaineduchien@skynet.be


www.hondenworkshops.nl
www.dierenproject.nl
www.honden-opvoeding.nl